Gedragsproblemen en dan ?

agressie-shutterstock_62952733

Gedrags  problemen (antisociaal ) bij jongeren vormt een ernstig probleem voor zowel de omgeving die er slachtoffer van is als voor de kinderen en jongeren die het vertonen. Inmiddels is duidelijk dat niet 1 op zichzelf staande oorzaak tot dit gedrag leidt . Complexe wisselwerking  tussen omgeving invloeden en kinderfactoren , maar denk ook aan gedrag “ beperkingen” als autisme , ADHD , PDD-NOS .

Deze kinderen en jongeren worden veelal afgewezen door leeftijdgenoten en geven vaak aan zich ongelukkig en eenzaam te voelen.  Dit gedrag in de kindertijd is opmerkelijk stabiel en geeft een verhoogde kans op onder andere latere agressiviteit, delinquentie, voortijdig school verlating en relatie problemen in het algemeen. Vrienden maken maar vooral houden is een pre voor deze jongeren. Om effectief met deze jongeren om te gaan is het belangrijk hoe te weten hoe om te gaan met deze jongeren.

Met de jongeren wordt heel veel gepraat door ouders, leerkrachten, mentoren, maatschappelijk werker,  enz enz. Zonder of weinig resultaat  en de jongeren worden alleen maar gefrustreerd te samen met de ouders.  Deze jongeren leren alleen door ervaringen op te doen (ervaringsleer). Daarom is een training noodzakelijk en een voorwaarde om jongeren de instrumenten te geven om zich positief te ontwikkelen. Het is belangrijk om dit voor langere tijd te monitoren omdat jongeren snel terug vallen in hun oude “veilige gedag “ met de gebruikelijke hoogte en diepte punten.Daarom ben ik een voorstander om dit voor langere tijd te laten monitoren door een coach of trainer. Mede omdat de jongere zich veilig voelt en open staat voor eventuele veranderingen.deboks-logo-wit-blauw[1top] Er veranderd namelijk een heleboel bij jongeren en hun wereld is continue aan verandering onderhevig en tegelijkertijd blijft de wereld voor jullie als ouders redelijk hetzelfde.

Als ouders wil je je kind helpen, maar steeds vaker blijkt dat je elkaar niet meer snapt of je hulp/interesse wordt niet gewaardeerd. Waar sta je als ouder, moet je grenzen trekken, duidelijk kaders scheppen of juist begripvol zijn. Ben je zijn/haar ouder of wil je de beste vriend of vriendin  zijn!

Wij bieden voor pubers en jong volwassen mensen een coaching leertraject aan.

De jongere gaat samen met de trainer/coach zijn eigen koers bepalen, doelen vastleggen en deze proberen te behalen. De coach begeleidt dit en zet alles in een breed  perspectief. Uiteindelijk wil iedereen een gelukkig en evenwichtig toekomst . Als ouders sta je er letterlijk en figuurlijk niet alleen voor.  “geloof in mogelijkheden van  kinderen en niet in beperking”.